Dědictví kulturní

Jedny z nejvýznamnějších historických odkazů lze spatřit v hlavním městě. Ať už je to Karlův most, Univerzita Karlova či hrad Karlštejn. A jsou to nejen tyto honosné stavby, ale rovněž i základní kámen Katedrály svatého Víta, který byl položen za vlády osvíceného panovníka, českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Rovněž nová Česká koruna byla na jeho přání vyrobena z 22 karátového zlata, poseta 90 diamanty a 20 perlami. Na jejíž prohlídku, během nemnoha výstav, stojí i dneska fronty. Na celém území je v naší vlasti nespočet významných kostelů, hradů a zámků. Které dokazují kulturní vyspělost národa. Vila Tugendhat patří mezi architektonické skvosty stejně jako podzemní kaple hřbitovního kostela Všech svatých. Jejíž výstavba byla započata na počátku 14. století a dodnes patří mezi nejnavštěvovanější památky. Její znak knížecího rodu, který zdobí průčelí, je podle pověsti vyroben z kostí zemřelých.

Kulturní dědictví

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je mimořádná událost pro všechny milovníky vážné hudby. Nejenže se do Prahy sjedou symfonické orchestry a komorní tělesa ze všech koutů světa, včetně sólových umělců, mnohé uvedou i ti domácí. Ať už to jsou legendární díla Bedřicha Smetany v podobě symfonické básně Má vlast či opery Prodaná nevěsta.

Pražské jaro

Rovněž Novosvětská Antonína Dvořáka je pravidelně oceňována bouřlivým potleskem. Česká loutková scéna je jedním z kulturních odvětví, která je po staletí oceňováno. Spejbla, Hurvínka a Máničku znají diváci po celém světě. Rovněž tak Divadlo bratří Formanů a Divadlo Continuo, která na tyto tradice navázala, sklízí mezinárodní úspěchy. Hrdí můžeme být i na cimbálovou muziku, doprovázenou krojovanými tanečníky, která má rovněž následovníky do dnešních dnů. Samostatnou kapitolou je tanec Verbuňk. Který přenáší do dnešních dnů talentovaní mladí chlapci. Stejně tak nesmrtelná je i hudba dechová, kterou milují starší lidé. Český folk má rovněž delší tradici. Plné sály milovníků tohoto žánru jsou důkazem, že má co říct i současníkům.