Zapřáhněte přívěs a vyrazte na vodu

Vodáci jsou zvláštní sorta lidí, perfektně je dokázal popsat Zdeněk Šmíd ve svém šlágru „Proč bychom se netopili“. Jakmile se přiblíží letní období, plánují výpravy a mnoho času věnují přípravám na vodácká putování až tak, že tomu obětují stovky hodin volného času. Největší podíl starostí, jako vždy, připadá na zajištění odvozu lodí. Nežli se spoléhat na služby půjčoven lodí, které nebývají zrovna nejlevnější a hlavně vám je vždy nedopraví tam, kam byste chtěli, je výhodnější mít své vlastní tažné zařízení na Octavii a přívěsný vozík.

přívěsný vozík

Kdo má kouli za autem, může v podstatě zorganizovat jakoukoli výpravu, pouze s ohledem na nosnost vozíku a schopnost uvézt určitý počet plavidel a k tomu další vodácké vybavení. Jaké výhody má vlastní tažné zařízení a přívěs?

Můžete pružně měnit plavbu – kdykoli máte nasmlouvané vybavení z půjčovny, musíte dodržet smluvní termíny a další podmínky a v případě nepřízně počasí se přizpůsobujete různým kompromisům, zatímco s vlastním vozíkem a koulí za autem si naplánujete vše, jak potřebujete. Není problém v případě sucha nebo naopak přívalových dešťů plavbu přerušit a jet jinam.

vodák na jezeře

Vůz poslouží jako pohotovostní vozidlo – přívěs může posloužit pro převážení bagáže a nebude nutné ji vláčet na lodích. On je totiž velký rozdíl přenášet lodě přes nesjízdné jezy bez bagáže, nebo plně naložené. Prázdná polyetylenová či laminátová kánoe váží zhruba 40 kg, zatímco plně naložená o dalších téměř čtyřicet kilo navíc.

Dvě auta s tažným zařízením – můžete na vodu vycestovat se dvěma auty a buď rozložit veškerou bagáž do dvou vozidel, nebo podruhé využít pro převážení jízdních kol. Můžete kola vézt na nosiči na tažné zařízení a vodáckou výpravu tak zpestřit o doprovodný cyklistický program. Pro cyklistiku je atraktivní krajina zejména podél Vltavy, Lužnice, Berounky, Otavy a Sázavy.