Neznámé slovo „vinkulace“

Pojišťovny, banky a podobné finanční ústavy používají často odborná slova, která jsou nám někdy trochu nesrozumitelná. Víme, že už jsme je někdy slyšeli, ale jejich význam máme mírně v mlze. Takovým slovem může být i vinkulace. Co se vlastně skrývá pod tímto odborným termínem? Vinkulace je služba, která je více prospěšná věřiteli.

úvěry

§ Pokud bychom se ptali přímo na vinkulaci pojištění https://www.fahd.cz/vinkulace/, pak bychom mohli říci, že věřitel zastaví vyplácení pojistného plnění na věc, na kterou nám půjčil finance.
Obvykle se jedná o nějakou nemovitost nebo vozidlo, na které byla poskytnuta hypotéka. Jednoduše řečeno – pokud by došlo k pojistné události, bude pojistné plnění vypláceno ve prospěch věřitele. Možná by to mohlo někomu znít tak, že se v tomto případě nikdo pojištěného na nic neptá a prostě se vše odehraje za jeho zády. Není tomu tak.

§ Vinkulace může být provedena jen v tom případě, že s ní pojištěná osoba souhlasí.
§ A naopak. Jestliže se má vinkulace zrušit, tak jen v tom případě, že s tím souhlasí věřitel.
Pojištění, na které se může tato služba vztahovat, nemusí být ovšem jen na zmíněný automobil nebo nějakou nemovitost. I když to je nejčastější. V podstatě se může jednat o jakoukoliv věc, na kterou jsme si vzali hypotéku.

Omezení se může týkat všeho, co souvisí s financemi

Vinkulace se může vztahovat i například na životní pojištění. Je to v podstatě ochrana věřitele, který tímto způsobem nemůže přijít o dlužnou částku tím, že by se druhá strana chtěla zachovat třeba i maličko nečestně.
§ Omezení volného nakládání se může vztahovat i na

hypotéka na dům

– cenné papíry
– vkladní knížky
– nebo jiné vklady.
Každý, na koho se tato služba vztahuje, musí mít průkazní lístek nebo heslo, popřípadě jiný prokazatelný důkaz toho, že druhá strana (věřitel) souhlasí s manipulací s těmito finančními prostředky.