Nechte se zhypnotizovat!

Pokud vám po přečtení nadpisu vyvstávají v hlavě asociace související s tím, jak vás v hypnotickém stavu bude někdo nutit provádět nejrůznější činnosti, které si po skončení tohoto procesu vůbec nebudete pamatovat, pak na tyto obrazy můžete rychle zapomenout. Hypnóza se stává v současné době čím dál menším tabu a spíše se o ní hodně mluví ve spojitosti s tím, jak magické účinky má na naši mysl a jak moc je léčivá.

psychologická ilustace

Co si tedy po pojmem hypnóza můžete představit? V zásadě se jedná o změněný stav vědomí, ne však do té míry, abyste neměli potuchy o svém jednání. Naopak, nikdo dnes hypnózu nevyužívá jinak, než jako doplněk relaxačních metod, při kterém se snažíte nainstalovat do vaší mysli pozitivní afirmace a odstranit negativitu, nebo třeba zvýšit podvědomým způsobem vaši lásku k sobě samému, vaši míru sebevědomí, případně i motivaci k práci na sobě nebo k jiným činnostem. Je to tedy primárně práce uvnitř naší mysli, než manipulace s vámi v transu.

Jak to probíhá a může být každý tzv. zhypnotizován? Není lehké uvést do tohoto změněného stavu vědomí úplně každého, kdo se rozhodně tento proces vyzkoušet. Mnozí z nás mají nastavené hranice tzv. hypnability daleko hlouběji a je pro ně velmi těžké, aby se uvolnili. Tyto pomyslné hranice jsou u všech velmi individuální a bývají úzce spojené s tím, jak moc jsme sugestibilní, tzn. jak moc je pro nás snadné pustit svou potřebu kontroly a přenechat otěže někomu jinému.

čistá mysl

Co se týče průběhu samotné hypnotického procesu, i ten je velmi individuální. Zpravidla používáme různé techniky, jak klienta uvést do stavu hluboké relaxace. Pracujeme se zavřenýma očima a s dechem. Úvodní fáze je skutečně pouze relaxační a uvolňující. Po tom, co se klient dostatečně uvolní, je připraven na změnu vědomí, jen však do té míry, že stále ví o sobě, cítí se být v přítomném okamžiku a nedělá nic, o čem by nevěděl. Jeho tělo i mysl jsou pouze natolik uvolněné, že se ztratí někde na pomezí hluboké relaxace a spánku. Pokud by však potřeboval nebo chtěl tento stav přerušit, nic mu nebrání otevřít oči a doslova se navrátit do reality.

Hlavním účelem tohoto změněného stavu vědomí je navodit klientovi příjemné pocity, provázet jej tímto stavem, být mu oporou v nejistých situacích, což může být třeba boj s myšlenkami, které se mu v tomto stavu derou do vědomí a které se mu nedaří odehnat. Dalším cílem je očištění mysli od negativních vibrací a instalace pozitivních afirmací do našeho podvědomí. Vyzkoušejte i vy hypnoterapii v Praze.