Emise aut

V politice to vře okolo jednoho hlavního tématu už po docela dlouhou dobu. Řekněme že už od doby, kdy vnímáme klimatickou změnu jako neústupný problém budoucnosti.  Ano, je řeč ohledně emisí. Emise jsou uhlíkové stopy, nejvíce CO2 a další látky, vypouštěné volně do ovzduší. Tyto látky dále ovlivňují vstup ultrafialovému záření, které je pro nás nebezpečné a ve velkém množství může způsobit rakovinu. Největšími producenti jsou automobily, továrny, které potřebují k jejich práci oheň a elektrárny na uhlí. Množství produkovaných emisí je enormně nadprůměrně vysoké, a tak se to stal celosvětový problém.

znečišťující továrna

Hlavním hledajícím řešení tohoto fenoménu je Evropská unie. Ta, největší problém vidí v automobilech a zde provádí největší opatření. Všímá si omezení bezpochyby masa lidí a podle toho si určují jaké auto si pořídí. Nejzajímavější nabídkou se stávají elektromobily. Nutné dodat, ne každý automobil tvoří emise pro svůj pohon a jsou jimi elektromobily a auta na vodík. Vodíková auta mají neskutečné množství neduh jako dvakrát tak drahé palivo než-li fosilní paliva a dvojnásobně větší potřebná nádrž. Nemluvě o tom, že v České republice se nachází minimum prodejců s vodíkem. V tu chvíli není zájem pro vodíkové auto snad od nikoho. 

tesla nabíjecí stanice

U elektromobilů tomu tak není. V čem jsou tedy lepší než-li spalovací auta? Elektromobily se stávají, čím dál dostupnějšími auty s čím dál dostupnějšími nabíjecími stanicemi. Pro pohon používají pouze elektrický proud, tudíž netvoří uhlíkovou stopu. Je tomu tak jen pro pohon, při tvorbě auta jsou též tvořeny emise, avšak po pár stovkách odjetých kilometrů jedete naprosto „zeleně“. Nová spalovací auta na druhou stranu mají smůlu, protože je pro jejich provoz potřeba snížený výkon a předražené katalyzátory, aby mohly být k prodeji. Je tedy na člověku, zda si i přesto připlatí a koupí elektromobil nebo setrvá u spalovacích motorů.