K čemu je potřebný protahovací trn a co to vlastně je

Strojírenská výroba je pro mnoho laiků skutečnou záhadou, je to jeden z nejsložitějších a nejnáročnějších oborů lidské činnosti a zdaleka nejde o pouhé soustruhy, které můžete zahlédnout v kdejakém propagandistickém týdeníku z období socialismu.

Strojírenství – to jsou i protahovací trny

Strojaři dobře znají protahovací trny https://www.i-nastroje.cz/protahovaci-trny, je to jedno z témat učiva již na střední průmyslové škole ve třetím ročníku a mají-li studenti štěstí, mohou se s nimi seznámit i v praxi. Lidově se jim říká „protahováky“, jsou taženy (nikoli tlačeny) upínacím segmentem obráběcího stroje předvrtaným, případně odlévaným otvorem uvnitř obrobku (odlitku) a tím vytváří různé vnitřní tvary, zpravidla nepravidelného či osově nesouměrného průřezu. Tvary mohou být skutečně různé, např. mnohoúhelníky, rovné či šikmé drážky, zoubky, zářezy.

zámek ve dveřích

Takto se kupříkladu vyrábí drážka pro pero u ozubeného kola, které se upevňuje na hřídel, anebo vnitřní profil drážek u všech vložek běžných klasických patentních zámků.

Hlavní důvod, proč se s výrobou protahovacích trnů začalo již před mnoha lety, je obtížné obrábění těchto, zvláště nepravidelných, otvorů kovových součástí. U drobných součástek, jimiž jsou kupříkladu patentní zámky, by bylo takřka nemožné zhotovit nepravidelný malý otvor jiným způsobem, než právě protahovákem.

ozubená kola

Jak vlastně takový trn vypadá? Je zhotoven z kvalitní nástrojové oceli, délka trnu dosahuje několika desítek centimetrů a činná část sestává z odstupňovaných řezných břitů, které jeden po druhém postupně odebírají třísku na obrobku, aby po průtahu posledního břitu došlo k požadovanému výsledku (tvaru a rozměru vnitřního otvoru).

Produktivita práce v sériové výrobě

Protahováky mají i svůj rub a tím je jejich pořizovací cena. Je poměrně vysoká a tak se vyplatí hlavně u sériové výroby. Otvory v obrobcích jsou však velmi přesné, mají požadovanou jakost povrchu a výrobní proces umožňuje v relativně krátkém čase zhotovit stovky až tisíce kusů.